Certificeringer

DIVELLO A/S efterlever en række certificeringer i forbindelse med sikkerhedsdestruktion af fortroligt materiale og dokumenter. 

DS/EN15713:209 Shred No6

Der findes ikke en dansk national standard, men en international standard som svarer specifikt til den tyske standard benævnt under DIN66399 Klassifikation P5. Denne standard giver anbefaling til styring og kontrol af destruktion af fortroligt materiale, at sikre bortskaffelse af materiale på sikker og korrekt måde.

I forhold til amerikansk ejet virksomheder efterlever vi specifikationer listet under NIST Special Publication 800-88.

Yderligere referer vi til vores ISO cerficeringer 14001 og 18001

Bortskaffelse af affald og genbrugsmaterialer, herunder landsdækkende mobil sikkerhedsmakulering samt håndtering af fortrolige materialer, klinisk risikoaffald, emballeret olie- og kemikalieaffald samt mobilvask og handel med papir.

2019-ISO-45001_2018 EN

2019-ISO-45001_2018 DK

2019-ISO-14001_2015 EN

2019-ISO-14001_2015 DK