Makulering når der skal ryddes op

De fleste virksomheder har fra tid til anden behov for at skaffe sig af med gamle dokumenter, ringbind, harddiske og databånd i forbindelse med flytning eller oprydning af arkiver. Derfor er makulering den rigtige løsning. 

Hos Divello A/S opererer vi med to løsningsmodeller.

  1. Én gangs løsninger, i forbindelse med flytninger, arkiv oprydning, bortskaffelse af årsregnskab m.m
  2. Faste løsninger, hvor vi supporterer vores kunders daglige virke til bortskaffelse af fortrolige dokumenter

Fortrolige papirer og dokumenter skal genanvendes

Ifølge Dansk Lovgivning fra 2013 skal vi i Danmark inden 2020 sikre os at størstedelen af al affald genbruges. Dette betyder, at fortrolige dokumenter og papirer, metallet fra harddiske og ringbind ikke må afleveres til forbrænding, men skal genanvendes.

Divello A/S sikrer at fortroligheden af vores kunders dokumenter bevares ved at makulere dem inden de bortskaffes og genanvendes. Vi arbejder derfor tæt sammen med vores kunder og følger jeres  sikkerhedspolitik eller finder en løsning i fællesskab som dækker jeres behov. 

"Dansk lovgivning siger, at papir skal genanvendes - også fortroligt papir. Det betyder, at fortroligt papiraffald skal gå til genanvendelse."

Læs mere her: a-r-c.dk